VIPS Learning Home VAKMANSCHAP

Training Duurzaamheid en Onderhoud - 11 april 2019 [VOL]

16:00 - 20:00 te Utrecht

KOSTEN: 1 VIP COIN

DEZE TRAINING IS GESCHIKT VOOR WONINGCORPORATIE PROFESSIONALS.

Duurzaamheid en beleid in de sociale woningbouw is een belangrijk speerpunt voor corporaties. De NOM-woning (nul-op-de-meter-woning) is hot en dan ook vaak één van de ambities die genoemd en ook gerealiseerd moet worden. Maar wat is dat nu eigenlijk? En vooral: is de energierekening na oplevering inderdaad ook “nul”? In deze training leert u wat die NOM-woning echt is en hoe de “nul” daadwerkelijk gerealiseerd kan worden door het toepassen van bouwkundige en installatietechnische mogelijkheden. U leert ook de valkuilen, financiële constructies en procedures voor huurders en verhuurders tijdens het traject van initiatiefase tot in gebruik name. 

 

Training Sociaal Projectbegeleiding - 10 september 2019

16:00 - 20:00 te Utrecht

KOSTEN: 1 VIP COIN

DEZE TRAINING IS GESCHIKT VOOR WONINGCORPORATIE PROFESSIONALS.

De impact van sloop en renovatieprojecten is fors en heeft grote gevolgen voor de huurders.
Huurders staan niet altijd positief tegenover dit soort activiteiten. Tijdelijk verhuizen, terugkomen in een nieuwe omgeving heeft, op hun leven een grote impact. Bij ontevredenheid wordt vaak de publiciteit gezocht.
Aandacht en begeleiding zijn belangrijke sleutelwoorden. Hierdoor kunnen vervelende situaties worden voorkomen.
In deze training leren de deelnemers hoe zij in de praktijk grip en overzicht houden op sloop en renovatieprojecten. Tijdens de training worden de risico’s verkend en de bijpassende oplossingen aangereikt. Daarbij is uitgebreid aandacht voor de communicatie met huurders. Hoe kunt u hen overtuigen en enthousiast krijgen voor het plan? Hoe gaat u om met huurders die niet mee willen werken? Hoe zorgt u ervoor dat uiteindelijk iedereen tijdig mee werkt zodat de werkzaamheden echt kunnen beginnen? Eigen casuïstiek kan het rendement van deze training extra verhogen. 

Aanmelden  

 

Training Het herkennen van psychisch kwetsbare huurders - 10 oktober 2019

16:00 - 20:00 te Utrecht

KOSTEN: 1 VIP COIN

DEZE TRAINING IS GESCHIKT VOOR WONINGCORPORATIE PROFESSIONALS.

Als medewerker bij een woningcorporatie heb je te maken met veel verschillende type huurders. Jong en oud, van gezond tot ziek en verschillende etnische achtergronden. Medewerkers binnen de corporatie worden geacht enerzijds rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen van hun huurders, terwijl ze tegelijkertijd hun werk moeten uitvoeren en verergering van de zorgelijke situatie proberen te voorkomen.
Door veranderingen in onze samenleving met betrekking tot onder andere aanpassingen in de GGZ en ouderenzorg hebben medewerkers vaker te maken met verwarde mensen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij komen achter vele voordeuren, huurders komen naar de corporatie toe ofwel de medewerkers zien en horen veel. Zij zijn nog weleens de eerste die zorgelijke signalen signaleren en in contact komen met verwarde huurders.
Er wordt tijdens deze training stilgestaan bij de mogelijkheden en onmogelijkheden die een medewerker heeft in zijn werk qua interventies bij verwarde huurders. Samen met de trainer en deelnemers, onderzoeken we wat handig is in de professionele houding en komen de-escalerende vaardigheden aan bod.
Tevens zal aandacht worden besteedt aan het doorgeven van zorgsignalen aan ketenpartners. 

Aanmelden