Vanbinnennaarbuiten

Beleidsteksten schrijven

De schrijvers van beleidsteksten zijn vakmensen. Zij kennen hun vak, hun organisatie en alle ‘ins and outs’ van het gebied waar het beleid op gericht is. Hun teksten gaan vaak over ‘pittige onderwerpen’, zaken die gevoelig liggen. Hoe die diplomatiek, transparant en aantrekkelijk te verwoorden?

De training Beleidsteksten schrijven gaat uit van uw inhoudelijke expertise en richt zich op de vaardigheden die nodig zijn om inhoud te ‘vertalen’ in aantrekkelijk geschreven tekst. Een goede beleidstekst houdt namelijk niet alleen rekening met alle betrokken partijen, ook aan de inhoud zitten specifieke eisen. Een goede beleidstekst is helder gestructureerd, heeft een valide argumentatie en is concreet geformuleerd. Hij is opgebouwd rondom een centrale vraag, heeft een sterke interne samenhang en bevat een duidelijke conclusie die aansluit bij de inleiding.

Wat komt er aan bod?

  • Eerst denken, dan schrijven: het belang van de doelgroep- en opdrachtanalyse.
  • Proces: de plaats en functie van de beleidstekst in het totale beleidsproces.
  • Commitment: het creëren van draagvlak door toon en woordkeus.
  • Vormgeving: het gebruik van beelden en illustraties.
  • Vaardigheden: doel- en lezergericht schrijven.
  • Centrale vragen: het startpunt van elke beleidstekst.
  • Opbouw en structuur: een duidelijke indeling die met elkaar samenhangt.
  • Argumentatie: een kloppende redenering, met een heldere conclusie.

Duur van de training:  4 dagdelen

Add to Home Screen Cancel

This web site has app functionality. Add it to your home screen to use it in fullscreen.

1) Press the ‘share’ button
2) Press ‘Add to Home Screen’
Connecting...
Test your connection >