Vanbinnennaarbuiten

(Gespreks)verslagen schrijven

Een helder gestructureerd, goed leesbaar (gespreks)verslag leidt de lezer als het ware vanzelf door de tekst. In deze workshop leert u hoe u zich voorbereidt op uw schrijftaak en een heldere structuur in uw verslagen aanbrengt. Ook besteden we aandacht aan helder formuleren en argumenteren.

Wat komt er aan bod?

  • opdracht en doel vaststellen
  • centrale vraag formuleren
  • tekststructuur bepalen
  • de onderdelen van het verslag invullen
  • duidelijk en aantrekkelijk formuleren
  • helder en goed argumenteren
  • aantrekkelijk presenteren

Duur van de training: 4 dagdelen

Add to Home Screen Cancel

This web site has app functionality. Add it to your home screen to use it in fullscreen.

1) Press the ‘share’ button
2) Press ‘Add to Home Screen’
Connecting...
Test your connection >