Vanbinnennaarbuiten

Beter in spelling

Spelfouten staan slordig en onzorgvuldig. Juist voor een ambtenaar is het belangrijk foutloos te spellen, omdat van hem of haar zorgvuldigheid wordt verwacht. De spellingsregels zijn echter een aantal keren aangepast. Enige verwarring is daarom niet verwonderlijk. De training ‘Beter in spelling’ schept duidelijkheid.

Wat komt er aan bod?

De belangrijkste struikelblokken:

  • Nieuwste spelling: gedachtegang of gedachtengang?
  • Los, aan elkaar of met een koppelteken?
  • Hoofdletters of kleine letters?
  • c of k?
  • Engelse werkwoorden

Duur van de training:     2 dagdelen

Add to Home Screen Cancel

This web site has app functionality. Add it to your home screen to use it in fullscreen.

1) Press the ‘share’ button
2) Press ‘Add to Home Screen’
Connecting...
Test your connection >