VanBinnennaarBuiten

Beter in schriftelijke klachtafhandeling

Een klachtenbrief heeft vaak een sterk emotionele lading. Soms zijn de emoties terecht, soms niet. Datzelfde geldt voor de klacht; de ene keer is deze gegrond, de andere keer niet. Zorgvuldig reageren op een klachtenbrief is niet eenvoudig. U wilt immers een goede relatie met de burger houden.

In de training Beter in schriftelijke klachtafhandeling leert u hoe u:

  • een klacht serieus neemt
  • met respect in kunt gaan op de emoties van de ander
  • grondig ingaat op de inhoud
  • brieven volledig en helder opbouwt
  • argumenten begrijpelijk en aanvaardbaar verwoordt
  • een passende toon geeft aan uw brief.

Duur van de training: 3 dagdelen