Valideren Informeel Leren 7 Thema's

Persoonlijk Leiderschap

In dit thema staan de volgende persoonlijke ontwikkelingsgebieden centraal:

- de persoon achter de schoolleider (wie ben ik?)
- uw visie en ambitie (wat wil ik?)
- uw leiderschapsvaardigheden (wat kan ik en wat laat ik zien?)

 

Het thema persoonlijk leiderschap gaat over uzelf als schoolleider. Over:

  • wie u als mens bent, welke waarden u meedraagt, wat u gevormd heeft en hoe dat in uw handelen tot uitdrukking komt;
  • uw leiderschapsvaardigheden (toepassen);
  • uw visie en ambitie;
  • uw doelen op de langere termijn, voor uzelf en voor de school.

Hoe beter u zichzelf kent, hoe beter u in staat bent om op school een professionele leercultuur neer te zetten. Leren reflecteren op uw eigen handelen en op het effect van uw handelen op de omgeving is dan ook van grote betekenis. 

Add to Home Screen Cancel

This web site has app functionality. Add it to your home screen to use it in fullscreen.

1) Press the ‘share’ button
2) Press ‘Add to Home Screen’