Valideren Informeel Leren 7 Thema's

In relatie staan tot de omgeving

Het Schoolleidersregister onderscheidt bij dit professionaliseringsthema de volgende vier subthema's:

- ouders;
- besturen;
- organisaties;
- ontwikkelingen.

De buitenwereld komt steeds meer de school binnen en andersom. Voorbeelden zijn:

  • demografische ontwikkelingen;
  • de ontwikkeling van brede scholen en kindcentra;
  • allerlei samenwerkingsverbanden in de regio;
  • het feit dat stakeholders (zoals ouders) hogere eisen stellen.

 

 

Add to Home Screen Cancel

This web site has app functionality. Add it to your home screen to use it in fullscreen.

1) Press the ‘share’ button
2) Press ‘Add to Home Screen’