Valideren Informeel Leren 7 Thema's

Omgaan met verschillen

Het Schoolleidersregister onderscheidt bij dit professionaliseringsthema de volgende vier subthema's:

- omgaan met verschillen in de klas;
- omgaan met verschillen als team;
- omgaan met verschillen vertaald naar de schoolorganisatie;
- omgaan met verschillen en samenwerking.

Vorm geven aan gedifferentieerd onderwijs begint met een visie op omgaan met verschillen, om die visie vervolgens te vertalen naar de praktijk. Het thema omgaan met verschillen gaat over: 

  • de verschillen tussen leerlingen, een belangrijke actuele ontwikkeling sinds de invoering van passend onderwijs;
  • verschillen in het team.

Waar hebt u als schoolleider rekening mee te houden bij het omgaan met de verschillen op uw school? Hoe vertaalt u deze verschillen naar de schoolorganisatie? Met welke samenwerkingspartners hebt u bij dit thema te maken?

 

Add to Home Screen Cancel

This web site has app functionality. Add it to your home screen to use it in fullscreen.

1) Press the ‘share’ button
2) Press ‘Add to Home Screen’