Valideren Informeel Leren 7 Thema's

Leidinggeven aan verandering

Het Schoolleidersregister onderscheidt bij dit professionaliseringsthema de volgende vier subthema's:

- visieontwikkeling;
- betrokkenheid, eigenaarschap en weerstand;
- het veranderproces invullen en het veranderproces begeleiden;
- blijvende verandering.

Scholen hebben voortdurend te maken met ontwikkelingen en hervormingen. Soms vergen die ontwikkelingen veranderingen bij u op school. Als schoolleider bent u daar verantwoordelijk voor. Iedere schoolleider gaat anders om met veranderingen door verschillen in zienswijze, stijl, aanpak en idealen. Hoe u met verandering omgaat, hangt ook af van de aanleiding voor de verandering. 

 

Add to Home Screen Cancel

This web site has app functionality. Add it to your home screen to use it in fullscreen.

1) Press the ‘share’ button
2) Press ‘Add to Home Screen’