Valideren Informeel Leren 7 Thema's

Toekomstgericht onderwijs

Het Schoolleidersregister onderscheidt bij dit professionaliseringsthema de volgende vier onderdelen:

- visie op leren: op basis van uw visie op leren kunt u inspelen op de ontwikkelingen in de eenentwintigste eeuw;
- ontwikkelingen in de eenentwintigste eeuw in relatie tot de school: in dit onderdeel wordt de invloed van de ontwikkelingen in de eenentwintigste eeuw in relatie tot de school en de leerling verder toegelicht;
- omgaan met ontwikkelingen in de eenentwintigste eeuw: dit onderdeel gaat in op de praktische kant van de ontwikkelingen. Wat vragen de ontwikkelingen en bijbehorende veranderingen van alle betrokkenen?
- uitgangspunten voor ontwikkelingen: in dit onderdeel worden een aantal uitgangspunten benoemd die veranderingen als gevolg van de ontwikkelingen kunnen ondersteunen.

Schoolleiders verwachten dat het onderwijs in de toekomst sterk zal veranderen door technologische ontwikkelingen en door veranderingen in de wijze waarop mensen in de toekomst werken en samenwerken. Dat is niet nieuw, maar de relevantie van deze ontwikkeling is, door de snelle maatschappelijke en technologische veranderingen, snel toegenomen. Hoe gaat u om met deze ontwikkelingen en welke keuzes maakt u? Welke invloed hebben de veranderingen op het curriculum en hoe betrekt u uw team bij deze ontwikkelingen? Scholen staan hoe dan ook voor de belangrijke opdracht om na te denken over hoe te leren, met het oog op de toekomst en de ontwikkelingen in de eenentwintigste eeuw. 

 

Add to Home Screen Cancel

This web site has app functionality. Add it to your home screen to use it in fullscreen.

1) Press the ‘share’ button
2) Press ‘Add to Home Screen’