Valideren Informeel Leren

Uw investering

Uw investering voor een valideringstraject met intake bedraagt € 995,- 
Uw investering voor een valideringstraject met intake én begeleiding bedraagt € 1.200,-

Optioneel
Inzet Talenten Motivatie Analyse (TMA) € 400,-
Inzet Braincompass € 995,-

Deze bedragen zijn exclusief btw.

Add to Home Screen Cancel

This web site has app functionality. Add it to your home screen to use it in fullscreen.

1) Press the ‘share’ button
2) Press ‘Add to Home Screen’