Valideren Informeel Leren Toelichting aanvullende opties

BrainCompass

1.1 Wat is het precies?

Een BrainCompass is een samenhangend instrument van vier meetinstrumenten waarmee uit verschillende bronnen automatisch gedrag in kaart wordt gebracht. Dat is het gedrag dat u vertoont zonder er bewust op bij te sturen. Dit gaat dus min of meer vanzelf en kost over het algemeen weinig energie. De bronnen zijn vier verschillende fases van breinontwikkeling waarin dit automatisch gedrag is ontstaan. Het onderscheid uit welke bron bepaald automatisch gedrag ontstaat geeft niet alleen inzicht in de eigen patronen, maar ook gerichte handelingsperspectieven. Goed inzicht hierin ondersteunt u om regie te nemen op uw ontwikkeling.


De vier bronnen (fases van breinontwikkeling) van automatisch gedrag zijn:

  • DNA
  • Hechting
  • Persoonlijkheid
  • Professionele identiteit

1.2 Zo werkt het

Als u kiest voor het BrainCompass ontvangt u per e-mail een uitnodiging met link naar de website, een kennismakingsleaflet en Privacy Code. Wij voeren een (telefonisch) intakegesprek met u en scherpen samen met u uw ontwikkelvraag aan.

 

U maakt een BrainCompass account aan en kiest uw BrainCompass variant. Als u kiest voor DNA analyse heeft gekozen, ontvangt u een DNA kit. Deze kan gewoon door de brievenbus. Nadat het DNA retour is ontvangen bij BrainCompass hebben we 4 weken nodig voor de analyse. Ondertussen vult u de vragenlijst in. In uw eigen BrainCompass account krijgt u toegang tot uw rapportage.

 

De uitkomsten bespreken wij met u in een reflectiegesprek in relatie tot uw ontwikkelvraag.

1.3 Hoe helpt de inzet van BrainCompass bij het valideren van informeel leren?

De begeleide inzet van BrainCompass geeft inzicht in uw eigen natuurlijke gedrag zodat u vanuit dit inzicht keuzes kunt maken. Een valideringstraject draait om het toetsen van uw ontwikkeling aan de hand van een gegeven beoordelingskader.

 

Uniek aan BrainCompass is dat we aanvullend op metingen gericht op uw persoonlijkheid en uw professionele zelfbeeld ook uw aangeboren eigenschappen en vroege ontwikkeling in kaart brengen. Integraal inzicht in aangeboren én aangeleerd gedrag is het ideale startpunt voor professionele ontwikkeling. Naast een wetenschappelijk gevalideerde online vragenlijst wordt een DNA analyse afgenomen. Hiermee ontstaat een volledig beeld van uw automatische processen op 5 professionele domeinen en de levensfase waarin ze zijn ontstaan. Het rapport van een BrainCompass analyse bevat een matrix van levenslijnen en een onderliggend feedback rapport met een verdiepende toelichting per levensfase.  Specifiek inzicht in uit welk van de vier bronnen uw automatische gedrag is ontstaan, geeft concrete handvatten voor op welke wijze u hierop kunt sturen.

 

De inzet van een BrainCompass draagt bij uitstek bij tijdens uw validering, doordat u veel meer inzicht krijgt aan de hand waarvan u kunt reflecteren op uw eigen handelen, uw interactie met anderen en de ontwikkeling die u hierin heeft doorgemaakt. Bovendien stelt de inzet van een BrainCompass u in staat om ontwikkelstappen te formuleren voor uw vervolg op basis van de concrete handvatten die u heeft om op uw gedrag te sturen vanuit de vier bronnen.

 

De uitkomsten van het BrainCompass kunt u gebruiken bij meerdere valideringstrajecten bij de B&T Academie.

1.4 Onze professionals

  • Pauline Zwaal-Arora
  • Pieter Duits
  • Willy Egberink

 

Add to Home Screen Cancel

This web site has app functionality. Add it to your home screen to use it in fullscreen.

1) Press the ‘share’ button
2) Press ‘Add to Home Screen’