Valideren Informeel Leren Toelichting aanvullende opties

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

De TMA geeft een gedetailleerd inzicht in uw eigen natuurlijke gedrag. Dat is het gedrag dat u vertoont zonder er bewust op bij te sturen. Dit gaat dus min of meer vanzelf en kost over het algemeen weinig energie. Verreweg het meeste gedrag dat mensen laten zien, is natuurlijk-gedrag. De TMA brengt natuurlijk voorkeursgedrag in beeld en geeft inzicht in welk aangeleerd of aan te leren gedrag daarnaast meer en minder dichtbij ligt. Goed inzicht hierin ondersteunt u om regie te nemen op uw ontwikkeling.

1.1 Wat is het precies?

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) is een persoonlijkheidsmeting en een instrument dat drijfveren, talenten en daarmee motivatie en ontwikkelbaarheid meet. De drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag van mensen en de ontwikkeling én ontwikkelingsmogelijkheden.

1.2 Zo werkt het

De TMA talentenanalyse start met een wetenschappelijk gevalideerde online vragenlijst (e-assessment) om uw drijfveren, talenten en competenties in kaart te brengen. Na het invullen van deze vragenlijst plannen wij met u een afspraak om samen met u betekenis te geven aan de uitkomsten van uw talentenanalyse.

1.3 Hoe helpt de inzet van de TMA bij het valideren van informeel leren?

De begeleide inzet van de TMA geeft inzicht in de eigen talenten en valkuilen en zicht op de eigen natuurlijke aanleg om bepaalde competenties te ontwikkelen. Dit inzicht stelt vervolgens in staat om meer regie te nemen over ontwikkeling.

De TMA zetten wij in als middel om ontwikkeling te ondersteunen. Een valideringstraject draait om het toetsen van uw ontwikkeling aan de hand van een gegeven beoordelingskader. De inzet van de TMA draagt bij uitstek bij tijdens uw validering, doordat u veel meer inzicht krijgt aan de hand waarvan u kunt reflecteren op uw eigen handelen, uw interactie met anderen en de ontwikkeling die u hierin heeft doorgemaakt. Bovendien stelt de inzet van de TMA u in staat om concrete ontwikkelstappen te formuleren voor uw vervolg in relatie tot competenties.

 

De resultaten van een TMA analyse kunt u gebruiken bij meerdere valideringstrajecten bij de B&T Academie.

1.4 Onze TMA professionals

  • Pauline Zwaal-Arora
  • Esther Koning
  • Marja de Kruif
  • Henk Hendriks

 

 

Add to Home Screen Cancel

This web site has app functionality. Add it to your home screen to use it in fullscreen.

1) Press the ‘share’ button
2) Press ‘Add to Home Screen’