VIPS Learning Home VAKMANSCHAP

Training Update Huurrecht - 2 september 2020

16:00 - 20:00 te Utrecht

KOSTEN: 1 VIP COIN

DEZE TRAINING IS GESCHIKT VOOR WONINGCORPORATIE PROFESSIONALS.

In deze training van één dagdeel worden de meest recente jurisprudentie en ontwikkelingen behandeld. Na de training is de kennis van het huurrecht weer up to date en bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak en heeft u handvatten gekregen om de opgedane kennis te gebruiken bij het oplossen van bestaande en toekomstige praktijkvragen over huur en verhuur.

Tijdens deze training zal zoveel mogelijk de aansluiting worden gezocht met de praktijk.

Aanmelden

 

Training Duurzaamheid en gasloos bouwen - 16 september 2020

16:00 - 20:00 te Utrecht

KOSTEN: 1 VIP COIN

DEZE TRAINING IS GESCHIKT VOOR WONINGCORPORATIE PROFESSIONALS.

Duurzaamheid en beleid in de sociale woningbouw is een belangrijk speerpunt voor corporaties. De NOM-woning (nul-op-de-meter-woning) is hot en dan ook vaak één van de ambities die genoemd en ook gerealiseerd moet worden. Maar wat is dat nu eigenlijk? En vooral: is de energierekening na oplevering inderdaad ook “nul”? In deze training leert u wat die NOM-woning echt is en hoe de “nul” daadwerkelijk gerealiseerd kan worden door het toepassen van bouwkundige en installatietechnische mogelijkheden. U leert ook de valkuilen, financiële constructies en procedures voor huurders en verhuurders tijdens het traject van initiatiefase tot in gebruik name.

Aanmelden

  

Training Woonfraude - 24 november 2020

16:00 - 20:00 te Utrecht

KOSTEN: 1 VIP COIN

DEZE TRAINING IS GESCHIKT VOOR WONINGCORPORATIE PROFESSIONALS.

Het is essentieel dat corporaties zich bezighouden met woonfraude. In een markt waarbij er lange wachttijden zijn voor woningzoekenden, kunnen we het ons niet veroorloven om een onrechtmatige huurder of activiteit in een woning te handhaven. In de praktijk blijkt dat wijken waar veel woonfraude plaatsvindt ook hand in hand gaan met meer overlast en criminele activiteiten.
Tijdens de training woonfraude leert u welke soorten woonfraude er zijn en hoe u deze kunt herkennen. Daarnaast leert u hoe u woonfraude kunt bestrijden en hoe u dossier opbouwt tegen een frauduleuze huurder

Aanmelden

 

Training Omgaan met agressie - 28 januari 2021

16:00 - 20:00 te Utrecht

KOSTEN: 1 VIP COIN

DEZE TRAINING IS GESCHIKT VOOR WONINGCORPORATIE PROFESSIONALS.

Als corporatiemedewerker werk je in de nabije leefwereld van je huurder. Daarbij hoor en merk je veel over de verschillende wensen die huurders hebben t.a.v. wonen en weet je vaak snel of dit wel of niet ingewilligd kan worden. Gedurende deze verschillende bewonerscontacten zal de medewerker te maken krijgen met klanten die het niet eens zijn met het beleid of de werkwijze van de corporatie. Dit geeft emotie bij de klant. Hieruit kunnen meningsverschillen ontstaan en in het vervelendste geval (helaas) ook agressie.
Uw medewerkers moeten vanuit hun functie in staat zijn om de emoties in bewonerscontacten op een juiste wijze te beantwoorden, te de-escaleren en het is van belang dat een medewerker weet welke tools er zijn op het gebied van agressiepreventie. U wilt preventief ervoor zorgen dat medewerkers alert blijven op hun eigen mogelijkheden in het voorkomen van agressie. Tevens is het belangrijk dat medewerkers stilstaan bij gevaarscriteria in hun dagelijkse werkomgeving in de wijk.
Vooraf wordt een intake naar de deelnemers gestuurd met enkele vragen waarin naar eigen praktijksituaties en interventies wordt gevraagd. Deze worden meegenomen in de training.

Aanmelden

 

 

Add to Home Screen Cancel

This web site has app functionality. Add it to your home screen to use it in fullscreen.

1) Press the ‘share’ button
2) Press ‘Add to Home Screen’