De Jobcraft Company

Wat is job craften?

Wat is het?                                                

Job craften is het, door de medewerker zelf, aanbrengen van verandering in de werksituatie. Deze relatief kleine veranderingen leiden tot een groot positief effect op het werk. Medewerkers ervaren meer werkplezier en zelfsturing.

Met job craften maak je dus je werk uitdagender en plezierig, wie wil dat nou niet?

Waarom?

In onze huidige, complexe en dynamische maatschappij is het van groot belang dat organisaties blijven meebewegen. Dit stelt grote eisen aan het aanpassingsvermogen van de organisatie. Feitelijk dus aan het verandervermogen van de individuele medewerker. Medewerkers ontkomen er niet aan om zich te blijven ontwikkelen en daarmee duurzaam inzetbaar te zijn. Organisaties behouden dan hun wendbaarheid en flexibiliteit én hun positie in het maatschappelijke speelveld. Medewerkers houden uitdaging en plezier in hun werk. 

Job craften sluit hier perfect op aan!

Hoe werkt het?

Het job craften bestaat uit 6 stappen. In stap 1 tot en met 3 breng je de fit tussen je functie en jezelf in beeld. Letterlijk: in beeld! Dit vergroot het bewustzijn en inzicht over het eigen werk. We ervaren dat de meeste mensen ‘opgeslokt’ worden door hun agenda en de dagelijkse praktijk. Door afstand te nemen en stil te staan bij je eigen Sterktes, Behoeftes, Interesses maar ook de Risico’s die je ervaart, wordt stapsgewijs helder wat de energiegevers en -nemers zijn in je functie. De mate van urgentie om in beweging te komen en te werken aan groei en ontwikkeling, wordt vanzelf voelbaar.

Met stap 4 tot en met 6 leer je de techniek van het job craften en ga je in je eigen werk een job craft experiment aan.  Deelnemers aan onze trajecten leren zelf ‘aan de knoppen’ te draaien. We hebben 4 knoppen gedefinieerd, waarmee je iedere werksituatie kunt benaderen. Het bijzondere is dat ieder een ‘voorkeursknop’ heeft. De intervisie-achtige werkwijze is iedere keer weer van grote toegevoegde waarde.

Onze ervaringen

De Jobcraftcompany heeft inmiddels honderden medewerkers laten kennismaken met deze techniek waarmee ze zelf in de regie blijven over hun eigen loopbaan. We kunnen binnen elke setting een maatwerk aanbod verzorgen.

Een paar ervaringen:

  • Teamdag voor 70 medewerkers bij Ipse de Bruggen (verstandelijk gehandicaptenzorg) en 20 medewerkers van het RCE (overheid)
  • Workshop op studiedag over vitaliteit bij Heijmans (bouw en infra)
  • Training van 3 dagdelen voor medewerkers van het RIVM en voor medewerkers van de Reclassering Nederland (overheid).
  • Studiedag voor Medezeggenschap bij Heijmans
  • Individueel traject van 3 sessies met een consultant van de CQT groep (commeriële dienstverlening) en een docent aan de Hogeschool voor de Kunsten
  • Workshop op congressen over Persoonlijk Leiderschap bij de Radboud Universiteit en het AMC
  • Workshop (look & feel) voor HR professionals bij RIVM en Gemeente Amsterdam
  • Train de coach voor individueel job craften in combinatie met vragenlijsten uit het Loopbaanportaal in opdracht van Transvorm (werkgeversorganisatie in zorg en Welzijn in Noord Brabant)
Add to Home Screen Cancel

This web site has app functionality. Add it to your home screen to use it in fullscreen.

1) Press the ‘share’ button
2) Press ‘Add to Home Screen’