AgressieWerk.nl

Training Mediawijsheid

Voor wie?

Voor iedereen die meer grip wil op de risico’s van Social Media voor jongeren. Of je nu een scholier bent die een foto deelt, een docent die pestslachtoffers ziet, of een ouder die het contact kwijt raakt met het leven wat zijn of haar kind online leidt.

Herkent u het volgende?

U maakt zich zorgen over de overdaad aan informatie en nepnieuws waar Social Media een rol in speelt. U ziet of vreest dat jongeren slachtoffer worden van online pesten, cyberstalking, privacy schendingen, internetverslaving (socialbesitas) of zelfs loverboys.

Elke dag komen er nieuwe apps, websites en mogelijkheden bij. Het overzicht is weg. Hoe bescherm je jongeren tegen sociale, seksuele of financiële misstappen in de online wereld?

Resultaat van onze workshop Mediawijsheid

Jongeren begrijpen de risico’s en het belang van Privacy en veilig Social Mediagebruik. Ze worden voorbereid op omgaan met cyberpesten en leren ook elkaar te corrigeren of te ondersteunen bij pestgedrag. Ook laten we de jongeren zien dat het offline leven vaak interessanter kan zijn dan de online variant.

Ook leerkrachten, ouders en volwassenen kunnen handvatten krijgen om jongeren effectief te begeleiden (en waar nodig te beschermen) in deze online wereld. Anders dan volwassenen groeit deze generatie actief op met Social Media. Door elkaar beter te begrijpen wordt contact maken en begeleiden een stuk eenvoudiger.

Add to Home Screen Cancel

This web site has app functionality. Add it to your home screen to use it in fullscreen.

1) Press the ‘share’ button
2) Press ‘Add to Home Screen’