LearningStone Blog!

Live én online communiceren: hoe pakt de coach dat aan?

Aan communicatie zijn trainers en coaches als geen ander gewend. Staan ze voor een groep, dan weten ze precies welke communicatietechnieken geschikt zijn om in te zetten. Maar een onlineomgeving vergt een andere mindset. Waar de communicatie in een livesituatie als het ware vanzelf gaat, moet je bij blended learning van tevoren nadenken over de manier waarop je de communicatie gaat faciliteren. Onder andere bij experiental learning is dit extra belangrijk, omdat de focus hierbij nadrukkelijk ligt op communicatie in plaats van op lesmaterialen. Daardoor is het echter óók lastiger om te anticiperen. Hoe kan een coach zich in zo’n geval het beste voorbereiden?

Live + online communication blog 8 tracy-thomas-56810-unsplash.jpg
Photo by Tracy Thomas on Unsplash

Blended learning bij coaching: gebruik de onlineomgeving!

Welke kennis breng je over en wannéér doe je dat? Als een training zich vooral richt op het aanleren van vaardigheden, is de trainer van tevoren vooral druk bezig met het beantwoorden van die vraag. Maar wanneer coaching een centrale rol speelt, plant de coach voornamelijk discussiemomenten in. Wat daaruit komt, weet hij nog niet. Luisteren is essentieel, plannen is ingewikkeld. Want de coach moet éérst begrijpen met welke problemen de deelnemers worstelen.

Gelukkig kan het anticiperende karakter van blended learning hier juist bij helpen. Zo kan de coach voorafgaand aan de livemeeting inventariseren waarmee deelnemers precies worstelen, bijvoorbeeld middels een assessment. Ook kan hij online dialogen opzetten rondom verschillende onderwerpen, zodat hij tijdens livemeetings al weet welke zaken interessant zijn om nader te bespreken. En stuit hij op nuttige content, dan is het gemakkelijk om deze in de blended-learning-omgeving te delen met deelnemers.

Na elke livemeeting kan de coach de onlineomgeving aanvullen. Op basis van aandachtspunten die naar voren zijn gekomen, kan hij deelnemers bijvoorbeeld prikkelen met een toegespitste vraag, video of opdracht. Zo houdt hij iedereen bij de les.

Anticiperen op communicatie: verrijkt dit de coaching?

Als je een blended-learning-omgeving gebruikt en de communicatie op weldoordachte wijze faciliteert, pluk je hier zonder twijfel de vruchten van – óók bij experiental learning. Je houdt deelnemers tussen livemeetings in namelijk scherp: ze kunnen over bepaalde vraagstukken nadenken en hier commentaar op geven. Zo verhoog je de betrokkenheid, verleng je de communicatie en houd je deze op gang!

 

 


Geïnteresseerd in LearningStone? Vraag ons om een rondleiding! Gebruikers van LearningStone schreven een aantal testimonials over ons.
Blogs per e-mail ontvangen? Schrijf je dan hier hier in.