Help: formulieren, enquêtes, toetsen en quizzen

Waar vind ik voorbeelden?

Formulieren, enquêtes, quizzen of toetsen kunnen worden gekoppeld aan een cursustijdlijn, maar kunnen ook worden ingesteld als “zichtbaar voor de hele wereld” en met een link buiten LearningStone worden gebruikt.

Je kunt hieronder een aantal voorbeelden bekijken. Dit zijn de formulieren zoals een gebruiker deze kan zien.

Wil je deze voorbeelden kopiëren? Ga naar de groepsruimte > Instellingen > Formulieren >. Kopiëren. De meeste voorbeelden zitten in de map “English”.

 

Je kunt de afbeeldingen die gebruikt zijn voor de koppen allemaal bij elkaar downloaden op deze pagina.

 

Engelstalige voorbeelden, in nieuw venster:

1: A form containing examples of the question types

2: A simple evaluation

3: A form with jumps and branches (See explanation below)

4: An evaluation survey based on Netpromoter

5: Signup for a course

6: Intake form

7: Self-grading test or quiz

8. Log book for Learning Goals 

Waar vind ik de formulieren, enquêtes en automatisch nagekeken toetsen?

Formulieren, enquêtes, quizzen of toetsen zijn te vinden in een groepsruimte via Instellingen > Formulieren. Je kunt hier ook formulieren van een groepsruimte naar de andere kopiëren (als je beheerder bent van beide groepsruimten).

Ga naar de formulierenbibliotheek (Instellingen > Formulieren) en kies "Kopiëren of maak".”

 

Hoe voeg ik vragen toe?

Maak een formulier en klik op “Vragen”. Voeg nu een pagina toe en dan de vragen. Iedere vraag heeft een “label” dat wordt gebruikt voor het opslaan en voor als je sprongen wilt maken. Labels moeten kort, uniek en zonder spaties of uitgebreide tekens zijn. Voorbeelden: Ervaring_1, name, email. Verander de labels niet als een formulier al in gebruik is.

Je kunt kiezen uit:

·             Kort tekst-antwoord

·             Lang tekst-antwoord

·             Ja of nee vraag

·             Likert (5-puntsschaal)

·             Multiple-choice (inclusief test- en quiz-optie)

·             Matching

·             Narrative (vul de gaten, gebruik niet indien bevestigingsmail wordt gebruikt)

·             Selecteer een land

·             Knop (voor sprongen)

·             Header (voor grotere titels)

·             Tekst (ook voor afbeeldingen!)

Wil je weten hoe deze werken? Kopieer een voorbeeld (zie hierboven).

Hoe kan ik een automatisch nagekeken quiz of toets toe voegen?

3 eenvoudige stappen:

1.           Maak een “formulier” met Instellingen > Formulieren > Nieuw...

2.           Voeg een eerste pagina en dan een vraag toe. Kies het multiple-choice vraagtype, en vink "Dit is een toetsvraag" aan. Vul de vraag, de antwoorden en de feedback in. Zet een * bij het juiste antwoord. Punten per vraag en randomisatie van de antwoorden zijn optioneel.

3.           Bepaal bij de formulier-instellingen het benodigde percentage om te slagen (dit kan je later aanpassen) en welke feedback de respondent krijgt. De score en correcte antwoorden kunnen worden weergegeven aan het einde van de toets of de score kan opgeslagen voor de trainer of coach bij de resultaten van het formulier.

Let op: Als je de toets of quiz de wereld in wil sturen, stel je toegangsrechten in op "de hele wereld". Laat deze instelling zoals het is indien alleen groepsleden het mogen invullen.

Hoe worden punten in en quiz of toets geteld?

Als je een multiple-choice vraag hebt toegevoegd, en "Dit is een toetsvraag" hebt aangevinkt, dan heb je een toets of quiz gemaakt.

De standaard instelling is dat er een punt per correct antwoord wordt geteld, maar je kunt dit per vraag aanpassen. Je kunt ook “Punten aftrekken voor fouten” kiezen.

 

NB. Als je "Meerdere antwoorden mogelijk" kiest, krijg je punten per optie. Een goed antwoord is een punt, en het niet selecteren van een fout antwoord is ook een punt. Als je dit combineer dit met aftrekpunten voor foute antwoorden, wordt dit ook per optie berekend.

Hoe gebruik ik formulieren buiten LearningStone?

Een formulier, quiz, enquête of test kan net zo worden gebruikt als een formulier dat je misschien kent van Survey Monkey of Google-Forms. Je kunt eenvoudigweg de link gebruiken die je vindt onder de instellingen van een formulier en deze in een e-mail of op een webpagina plaatsen.

Om het formulier te gebruiken zonder dat respondenten moeten inloggen, kies je bij het formulier Toegangscontrole > Zichtbaar voor de hele wereld. Vergeet niet het formulier te testen door uit te loggen of door het te gebruiken in een andere browser!

Houd er rekening mee dat als respondenten niet inloggen, zij de resultaten van een formulier niet kunnen bewerken nadat deze is ingediend.

Hoe kan ik een formulier maken dat je kunt invullen en dan weer aanpassen?

Kies de formulier-instelling “Invullen: Eenmalig en sta aanpassen daarna toe”. Voor een voorbeeld zie: "Logbook of Learning Goals” in de voorbeeldenmap (zie hierboven).

Houd er rekening mee dat als respondenten niet inloggen, zij de resultaten van een formulier niet kunnen bewerken nadat deze is ingediend.

Waar kan ik de resultaten vinden?

Iedere keer dat iemand een formulier invult kunnen de gegevens worden gemaild naar het e-mailadres dat onder Instellingen (van het formulier) > Afhandeling is ingevuld. Je kunt alle resultaten snel bekijken door bij een formulier te klikken op “Resultaten” en dan op “Afdrukbaar” of “Grafieken” (alleen multiplechoicevragen). Kies “CSV” om de gegevens te exporteren naar bv Excel of Open Office”.

Hoe worden de resultaten van een toets of quiz geëxporteerd?

Wanneer je toets- of quizvragen aan een formulier toevoegt en de resultaten exporteert, zal je de volgende velden zien, van links naar rechts:

-               Datum

-               ID (tenzij uitgeschakeld in de formulier instellingen)

-               Naam (als je een label “name” naast een vraag plaatst).

-               Geslaagd + of –

-               Score (aantal punten)

-               Vragen (gevolgd door # punten voor toetsvragen)

Hoe kan ik eenvoudig e-mailadressen verzamelen?

Als je de label van een vraag “email” (precies zo) noemt, wordt het voor-ingevuld als antwoord als iemand is ingelogd maar ook toegevoegd aan het lijstje dat te vinden is bij Resultaten > E-mail.

Hoe download ik de resultaten?

Kies Excel of CSV (Comma Separated Value) als je de resultaten wilt importeren bij een andere applicatie dan Excel.

Kan ik een enquête buiten een groepsruimte publiceren?

Ja dan kan. Zo kan je de formulieren gebruiken om bijvoorbeeld onderzoek te doen buiten de groepsruimten om. Ga naar de formulieren-editor en kies Toegangscontrole > Zichtbaar voor hele wereld.

Controleer altijd of je het goed hebt gedaan door de link te gebruiken die je onder de formulieren-instelling vindt nadat je bent uitgelogd of probeer het in een andere browser.

Hoe kan ik een formulier, enquête of toets opnemen in cursustijdslijn?

Open de cursustijdslijn-editor door het Opties-icoon op de startpagina van een groepsruimte te kiezen. Voeg een blok toe en kies “Formulier”. Kies een bestaand formulier met “Zoeken” of voeg een nieuwe toe. Het formulier kan terplekke worden uitgewerkt in de cursustijdslijn maar zal worden opgeslagen onder de formulierenlijst (zie Instellingen > Formulieren).

Hoe kan ik resultaten in het voortgangsrapport opslaan?

Sla de samengevatte resultaten van een formulier, toets of quiz in het voortgangsrapport van de cursustijdlijn op door een "voortgangsmarker" aan het formulierenblok toe te voegen. Dat resultaat is bij een toets een score en geslaagd/niet geslaagd, bij overige formulieren wordt alleen de invuldatum genoteerd. De volledige resultaten worden opgeslagen bij het formulier zelf (dus verwijder het formulier niet!). Als het formulier wordt gekopieerd, wordt een nieuwe kopie gemaakt zonder resultaten.

Hoe bepaal je de labels en opgeslagen waarden van vragen?

Labels worden naast iedere vraag ingevuld. Deze kan je aanpassen maar alleen voor dat het formulier in gebruik is. Wil je exporteren naar CVC of Excel dan verschijnen de labels van de vragen boven aan. Als je die wil aanpassen kan je de labels naast de vragen aanpassen.

BELANGRIJK: gebruik korte unieke labels zonder vreemde tekens, leestekens, mintekens en spaties. Underscores zijn toegestaan: vraag_1. Pas de labels niet aan als het formulier in gebruik is want dan worden de oude antwoorden verwijderd. Als je twee keer hetzelfde label gebruikt, worden de twee vragen met elkaar verbonden en zal het antwoord op de ene de andere beantwoorden.

 

Hoe sla ik waarden op voor multiple-choice vragen

Als je de opgeslagen antwoorden op multiple-choice vragen wil aanpassen, kan dat zo:

Hou je van ijsjes?

1#Ja, ik ben er dol op

2#Een beetje

3#Ik vind ijsjes vies

Hier zal het volgende worden opgeslagen: 1, 2, of 3. Het deel na de # wordt weergegeven als antwoord-optie.

Je zou het ook zo kunnen doen:

Hou je van ijsjes?

ja#Ik vind ijsjes lekker

beetje#Een beetje

nee# Ik vind ijsjes vies

Nu worden de opgeslagen waarden: ja, beetje en nee

Hoe laat ik velden automatisch invullen?

Als je niet wilt dat leden gedwongen worden gegevens in te voeren die al bekend zijn, kan je de volgende standaard labels gebruiken naast een korte tekstvraag (het eerste vraagtype). Bekijk dit voorbeeld met alle standaard labels van vragen (Engelstalig, nieuw venster)

phone

phone_mobile

email (gebruik validatie “Moet e-mailadres zijn”)

name (dit is de volledige naam)

name_first

name_surname_prefix (tussenvoegsels zoals “van der”)

name_surname

address_street_1

address_street_2

address_city

address_state

address_postcode

country (gebruik het speciale vraag-type)

Hoe kan ik een tak of sprong maken in een formulier of enquête?

Een tak is een onderdeel van een formulier of enquête dat kan worden overgeslagen of naar toe gesprongen worden na het geven van een bepaald antwoord op een vraag. Bijvoorbeeld: Als je van ijs houdt, kunnen de vragen voor ijs-haters overgeslagen worden door te springen naar een andere vraag.

Er zijn twee manieren om een sprong te maken:

1. Voeg een knop met een sprong toe: voeg de vraag type "Knop" toe en voeg een label van een vraag in voor de sprong. (bijvoorbeeld vraag_x, zorg ervoor dat deze vraag bestaat op een volgende pagina.) of laat dit leeg om direct naar het einde te springen en het formulier in te dienen.

2. Voeg een pagina sprong na een meerkeuzevraag toe: voeg een meerkeuzevraag toe en geef deze een naam (bijvoorbeeld vraag_x). Stel dat de antwoorden zijn:

1#Ja, ik ben er dol op

2#Een beetje

3#Ik haat ijsjes

(de 1, 2, or 3 worden opgeslagen, de zin na de # wordt weergegeven)

Als vraag_x == "1" ga naar vraag_y

(Vraag_y moet bestaan op een volgende pagina). Het is mogelijk om nog een sprong toe te voegen, zoals:

Als vraag_x == "2" ga naar vraag_z

Vraag_y en vraag_z kunnen echte vragen zijn of feedbacktekst (kies hiervoor het "Tekst" vraagtype).

 

Let op: Als het 'Als' gedeelte wordt leeggelaten, wordt het als waar (True) geëvalueerd, zodat je het kunt gebruiken voor een sprong die altijd wordt uitgevoerd.

bijv. Als ... ga naar vraag_y

 

Opmerking: zorg ervoor dat de labels van vragen kort en uniek zijn en geen min-streepjes, accenten of leestekens bevatten. Underscores zijn toegestaan (bijvoorbeeld vraag_a).

Waar is dat formulier opgeslagen?

Als je een grote LearningStone omgeving hebt, vergeet je misschien hoe jij of een collega de formulieren hebben georganiseerd. Als je een link naar een formulier vindt, bijvoorbeeld

https://www.learningstone.com/form/fill/324933

moet alleen de /fill te verwijderen van de URL en je springt zo naar de groepsruimte waar het formulier is opgeslagen. En vergeet niet: alle formulieren zijn opgeslagen in de formulieren-bibliotheek die je kunt vinden in de instellingen van een groepsruimte.

Forms, Surveys, Tests & Quizzes

Tutorial is gebaseerd op ouder ontwerp. Een nieuwe tutorial zal binnenkort beschikbaar zijn!

Waar vind ik de formulieren, enquêtes en automatisch nagekeken toetsen?

Formulieren, enquêtes of toetsen zijn te vinden onder de instellingen van een groepsruimte. Instellingen > Formulieren in een groepsruimte. Je kunt hier ook formulieren van een groepsruimte naar de andere kopiëren (als je beheerder bent van beide groepsruimten). Formulieren kunnen opgenomen worden als onderdeel van een cursustijdslijn.

Waar vind ik voorbeelden?

Je kunt voorbeelden vinden in de testgroepsruimte die gelijktijdig aangemaakt is met je workspace. Ga naar de groepsruimte > Instellingen > Formulieren, enquêtes, toetsen en quizzen > Open > Kopiëren om een van de volgende voorbeelden naar je eigen groepsruimte te kopiëren. De meeste voorbeelden zitten in de map “English”.

Je kunt hieronder een aantal voorbeelden bekijken. Dit zijn de formulieren zoals een gebruiker deze kan zien. Engelstalige voorbeelden, in nieuw venster:

 

Je kunt de afbeeldingen die gebruikt zijn voor de koppen allemaal bij elkaar downloaden van deze pagina.

 

1: A form containing examples of the question types

2: A simple evaluation

3: A form with jumps and branches (See explanation below)

4: An evaluation survey based on Netpromoter

5: Signup for a course

6: Intake form

7: Self-grading test or quiz

8. Log book for Learning Goals

 

Je kunt de afbeeldingen die gebruikt zijn voor de koppen allemaal bij elkaar downloaden van deze pagina.

Hoe voeg ik vragen toe?

Maak een formulier en klik op “Vragen”. Voeg nu een pagina toe en dan de vragen. Iedere vraag heeft een “label” dat wordt gebruikt voor het opslaan en voor als je sprongen wilt maken. Labels moeten kort, uniek en zonder spaties of uitgebreide tekens zijn. Voorbeelden: Ervaring_1, name, email. Verander de labels niet als een formulier al in gebruik is.

Je kunt kiezen uit:

·         Kort tekst-antwoord

·         Lang tekst-antwoord

·         Ja of nee vraag

·         Likert (5-puntsschaal)

·         Multiple-choice (inclusief test- en quiz-optie)

·         Matching

·         Narrative (vul de gaten, gebruik niet indien bevestigingsmail wordt gebruikt)

·         Selecteer een land

·         Knop (voor sprongen)

·         Header (voor grotere titels)

·         Tekst (ook voor afbeeldingen!)

Wil je weten hoe deze werken? Kopieer een voorbeeld (zie hierboven).

Hoe kan ik een automatisch nagekeken quiz of toets toe voegen?

3 eenvoudige stappen:

1.       Maak een “formulier” met Instellingen > Formulieren > Nieuw...

2.       Voeg een eerste pagina en dan een vraag toe. Kies het multiple-choice vraagtype, en vink "Dit is een toetsvraag" aan. Vul de vraag, de antwoorden en de feedback in. Zet een * bij het juiste antwoord. Punten per vraag en randomisatie van de antwoorden zijn optioneel.

3.       Bepaal bij de formulier-instellingen het benodigde percentage om te slagen (dit kan je later aanpassen) en welke feedback de respondent krijgt. De score en correcte antwoorden kunnen worden weergegeven aan het einde van de toets of de score kan opgeslagen voor de trainer of coach bij de resultaten van het formulier.

Let op: Als je de toets of quiz de wereld in wil sturen, stel je toegangsrechten in op "de hele wereld". Laat deze instelling zoals het is indien alleen groepsleden het mogen invullen.

Hoe worden punten in en quiz of toets geteld?

Als je een multiple-choice vraag hebt toegevoegd, en "Dit is een toetsvraag" hebt aangevinkt, dan heb je een toets of quiz gemaakt.

De standaard instelling is dat er een punt per correct antwoord wordt geteld, maar je kunt dit per vraag aanpassen. Je kunt ook “Punten aftrekken voor fouten” kiezen.

 

NB. Als je "Meerdere antwoorden mogelijk" kiest, krijg je punten per optie. Een goed antwoord is een punt, en het niet selecteren van een fout antwoord is ook een punt. Als je dit combineer dit met aftrekpunten voor foute antwoorden, wordt dit ook per optie berekend.

Hoe gebruik ik formulieren buiten LearningStone?

Een formulier, quiz, enquête of test kan net zo worden gebruikt als een formulier dat je misschien kent van Survey Monkey of Google-Forms. Je kunt eenvoudigweg de link gebruiken die je vindt onder de instellingen van een formulier en deze in een e-mail of op een webpagina plaatsen.

Om het formulier te gebruiken zonder dat respondenten moeten inloggen, kies je bij het formulier Toegangscontrole > Zichtbaar voor de hele wereld. Vergeet niet het formulier te testen door uit te loggen of door het te gebruiken in een andere browser!

Houd er rekening mee dat als respondenten niet inloggen, zij de resultaten van een formulier niet kunnen bewerken nadat deze is ingediend.

Hoe kan ik een formulier maken dat je kunt invullen en dan weer aanpassen?

Kies de formulier-instelling “Invullen: Eenmalig en sta aanpassen daarna toe”. Voor een voorbeeld zie: "Logbook of Learning Goals” in de voorbeeldenmap (zie hierboven).

Houd er rekening mee dat als respondenten niet inloggen, zij de resultaten van een formulier niet kunnen bewerken nadat deze is ingediend.

Waar kan ik de resultaten vinden?

Iedere keer dat iemand een formulier invult kunnen de gegevens worden gemaild naar het e-mailadres dat onder Instellingen (van het formulier) > Afhandeling is ingevuld. Je kunt alle resultaten snel bekijken door bij een formulier te klikken op “Resultaten” en dan op “Afdrukbaar” of “Grafieken” (alleen multiplechoicevragen). Kies “CSV” om de gegevens te exporteren naar bv Excel of Open Office”.

Hoe worden de resultaten van een toets of quiz geëxporteerd?

Wanneer je toets- of quizvragen aan een formulier toevoegt en de resultaten exporteert, zal je de volgende velden zien, van links naar rechts:

-          Datum

-          ID (tenzij uitgeschakeld in de formulier instellingen)

-          Naam (als je een label “name” naast een vraag plaatst).

-          Geslaagd + of –

-          Score (aantal punten)

-          Vragen (gevolgd door # punten voor toetsvragen)

Hoe kan ik eenvoudig e-mailadressen verzamelen?

Als je de label van een vraag “email” (precies zo) noemt, wordt het voor-ingevuld als antwoord als iemand is ingelogd maar ook toegevoegd aan het lijstje dat te vinden is bij Resultaten > E-mail.

Hoe download ik de resultaten?

Kies Excel of CSV (Comma Separated Value) als je de resultaten wilt importeren bij een andere applicatie dan Excel.

Kan ik een enquête buiten een groepsruimte publiceren?

Ja dan kan. Zo kan je de formulieren gebruiken om bijvoorbeeld onderzoek te doen buiten de groepsruimten om. Ga naar de formulieren-editor en kies Toegangscontrole > Zichtbaar voor hele wereld.

Controleer altijd of je het goed hebt gedaan door de link te gebruiken die je onder de formulieren-instelling vindt nadat je bent uitgelogd of probeer het in een andere browser.

Hoe kan ik een formulier, enquête of toets opnemen in cursustijdslijn?

Open de cursustijdslijn-editor door het Opties-icoon op de startpagina van een groepsruimte te kiezen. Voeg een blok toe en kies “Formulier”. Kies een bestaand formulier met “Zoeken” of voeg een nieuwe toe. Het formulier kan terplekke worden uitgewerkt in de cursustijdslijn maar zal worden opgeslagen onder de formulierenlijst (zie Instellingen > Formulieren).

Hoe kan ik resultaten in het voortgangsrapport opslaan?

Sla de samengevatte resultaten van een formulier, toets of quiz in het voortgangsrapport van de cursustijdlijn op door een "voortgangsmarker" aan het formulierenblok toe te voegen. Dat resultaat is bij een toets een score en geslaagd/niet geslaagd, bij overige formulieren wordt alleen de invuldatum genoteerd. De volledige resultaten worden opgeslagen bij het formulier zelf (dus verwijder het formulier niet!). Als het formulier wordt gekopieerd, wordt een nieuwe kopie gemaakt zonder resultaten.

Hoe bepaal je de labels en opgeslagen waarden van vragen?

Labels worden naast iedere vraag ingevuld. Deze kan je aanpassen maar alleen voor dat het formulier in gebruik is. Wil je exporteren naar CVC of Excel dan verschijnen de labels van de vragen boven aan. Als je die wil aanpassen kan je de labels naast de vragen aanpassen.

BELANGRIJK: gebruik korte unieke labels zonder vreemde tekens, leestekens, mintekens en spaties. Underscores zijn toegestaan: vraag_1. Pas de labels niet aan als het formulier in gebruik is want dan worden de oude antwoorden verwijderd. Als je twee keer hetzelfde label gebruikt, worden de twee vragen met elkaar verbonden en zal het antwoord op de ene de andere beantwoorden.

 

Hoe sla ik waarden op voor multiple-choice vragen

Als je de opgeslagen antwoorden op multiple-choice vragen wil aanpassen, kan dat zo:

Hou je van ijsjes?

1#Ja, ik ben er dol op

2#Een beetje

3#Ik vind ijsjes vies

Hier zal het volgende worden opgeslagen: 1, 2, of 3. Het deel na de # wordt weergegeven als antwoord-optie.

Je zou het ook zo kunnen doen:

Hou je van ijsjes?

ja#Ik vind ijsjes lekker

beetje#Een beetje

nee# Ik vind ijsjes vies

Nu worden de opgeslagen waarden: ja, beetje en nee

Hoe laat ik velden automatisch invullen?

Als je niet wilt dat leden gedwongen worden gegevens in te voeren die al bekend zijn, kan je de volgende standaard labels gebruiken naast een korte tekstvraag (het eerste vraagtype). Bekijk dit voorbeeld met alle standaard labels van vragen (Engelstalig, nieuw venster)

phone

phone_mobile

email (gebruik validatie “Moet e-mailadres zijn”)

name (dit is de volledige naam)

name_first

name_surname_prefix (tussenvoegsels zoals “van der”)

name_surname

address_street_1

address_street_2

address_city

address_state

address_postcode

country (gebruik het speciale vraag-type)

Hoe kan ik een tak of sprong maken in een formulier of enquête?

Een tak is een onderdeel van een formulier of enquête dat kan worden overgeslagen of naar toe gesprongen worden na het geven van een bepaald antwoord op een vraag. Bijvoorbeeld: Als je van ijs houdt, kunnen de vragen voor ijs-haters overgeslagen worden door te springen naar een andere vraag.

Er zijn twee manieren om een sprong te maken:

1. Voeg een knop met een sprong toe: voeg de vraag type "Knop" toe en voeg een label van een vraag in voor de sprong. (bijvoorbeeld vraag_x, zorg ervoor dat deze vraag bestaat op een volgende pagina.) of laat dit leeg om direct naar het einde te springen en het formulier in te dienen.

2. Voeg een pagina sprong na een meerkeuzevraag toe: voeg een meerkeuzevraag toe en geef deze een naam (bijvoorbeeld vraag_x). Stel dat de antwoorden zijn:

1#Ja, ik ben er dol op

2#Een beetje

3#Ik haat ijsjes

(de 1, 2, or 3 worden opgeslagen, de zin na de # wordt weergegeven)

Als vraag_x == "1" ga naar vraag_y

(Vraag_y moet bestaan op een volgende pagina). Het is mogelijk om nog een sprong toe te voegen, zoals:

Als vraag_x == "2" ga naar vraag_z

Vraag_y en vraag_z kunnen echte vragen zijn of feedbacktekst (kies hiervoor het "Tekst" vraagtype).

 

Let op: Als het 'Als' gedeelte wordt leeggelaten, wordt het als waar (True) geëvalueerd, zodat je het kunt gebruiken voor een sprong die altijd wordt uitgevoerd.

bijv. Als ... ga naar vraag_y

 

Opmerking: zorg ervoor dat de labels van vragen kort en uniek zijn en geen min-streepjes, accenten of leestekens bevatten. Underscores zijn toegestaan (bijvoorbeeld vraag_a).

Waar is dat formulier opgeslagen?

Als je een grote LearningStone omgeving hebt, vergeet je misschien hoe jij of een collega de formulieren hebben georganiseerd. Als je een link naar een formulier vindt, bijvoorbeeld

https://www.learningstone.com/form/fill/324933

moet alleen de /fill te verwijderen van de URL en je springt zo naar de groepsruimte waar het formulier is opgeslagen. En vergeet niet: alle formulieren zijn opgeslagen in de formulieren-bibliotheek die je kunt vinden in de instellingen van een groepsruimte.

Zet op beginscherm Annuleren

Deze website heeft app-functionaliteit. Voeg het toe aan je beginscherm om het op volledig scherm te gebruiken.

1) Druk op de 'share' knop
2) Druk op 'Zet op beginscherm'