Eric den Heijer | passie, plezier, resultaat

begeleide intervisie

de kracht van reflectie

Intervisie is een krachtig instrument voor professionele ontwikkeling in de diepte. Kort samengevat biedt intervisie een structuur waarbinnen ongeveer vier tot zes professionals of leidinggevenden elkaar ontmoeten met als doel elkaar te ondersteunen bij het reflecteren op werkgerelateerde vraagstukken. In mijn manier van werken gaat intervisie verder (met name dieper) dan collegiale consultatie. Intervisie gaat over verantwoordelijkheid nemen, openheid, jezelf kwetsbaar durven opstellen, en voortdurend investeren in je eigen professionele ontwikkeling.

‘we krijgen wijsheid niet in de schoot geworpen; we moeten het zelf ontdekken
na een reis die niemand voor ons kan maken, niemand ons kan besparen.’

(Marcel Proust)

wat levert het op?

Deelname aan een intervisietraject levert onder andere het volgende op:

 • andere invalshoeken op de vraagstukken waar jij tegen aan loopt
 • vergroting van je beïnvloedend en reflectief vermogen
 • vergroting van pro-activiteit en het nemen van eigen verantwoordelijkheid
 • verdiepte vaardigheden op het gebied van luisteren op meerdere niveaus
 • praktische adviezen voor vraagstukken uit de werksituatie
 • en last but not least: een hecht, persoonlijk en professioneel netwerk van collega’s

 

werkwijze

Ik zal elke intervisiegroep in eerste instantie vier bijeenkomsten begeleiden. Na deze vier bijeenkomst beslist elke intervisiegroep of zij door wil gaan en zo ja: met of zonder begeleiding.
Tijdens de begeleide bijeenkomsten:

 • is er veel ruimte om eigen vraagstukken in te brengen
 • leer je hoe je met jouw groepje op een effectieve manier intervisie kan doen
 • maak je kennis met diverse methoden voor intervisie
 • oefen je jezelf in de verschillende rollen: inbrenger; consultant en waarnemer/procesbegeleider
 • ervaar je de kracht van luisteren op meerdere niveaus (inhoud, interactie en emotie) en leer je van daaruit impactvolle vragen te stellen

Intervisiebijeenkomsten duren 2½ tot 3 uur en vinden plaats met een frequentie van eens per twee maanden.

Tussen de bijeenkomsten werk je in je eigen tempo in een online-leeromgeving aan het ontwikkelen en versterken van je intervisie-vaardigheden.

een wijde blik verruimt het denken

Add to Home Screen Cancel

This web site has app functionality. Add it to your home screen to use it in fullscreen.

1) Press the ‘share’ button
2) Press ‘Add to Home Screen’
Connecting...