Ga naar hoofdinhoud

Voorwaarden & Privacy

LearningStone is een digitale infrastructuur, website en dienst die wordt benaderd via het domein www.LearningStone.com of andere domeinen die hiernaar verwijzen maar ook andere aanverwante (mobiele-) diensten en diensten geleverd door medewerkers en partners.

Het is toegestaan om LearningStone te gebruiken wanneer de volgende voorwaarden en de privacy policies op www.learningstone.com/privacy worden geaccepteerd. LearningStone behoudt het recht om je de toegang te weigeren of delen van de functionaliteit van LearningStone af te sluiten, wanneer je je niet gedraagt volgens de geest en letter van deze voorwaarden.

- Voor training en cursussen gegeven door LearningStone gelden de Cursusvoorwaarden

- Voor Professional Services zoals ontwikkeling, design en consultancy gelden de LearningStone Terms for Professional Services

- LearningStone is een geregistreerd handelsnaam van Maximonster Interactive Things BV
- Indien een vertaalde versie van de voorwaarden in strijd zijn- of afwijken van de Engelse versie, is de
Engelse versie leidend.
- Het kan voorkomen dat deze voorwaarden in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Bekijk deze pagina regelmatig en bekijk de wijzigingslog aan het einde.

1. Een account of cursus op LearningStone

- Je mag uitsluitend een account registreren voor jezelf met je echte naam of voor een werknemer van jouw bedrijf met zijn of haar echte naam en profielfoto indien hij of zij daar toestemming voor gegeven heeft.

- Het is verplicht dat je persoonlijke gegevens, waaronder je e-mailadres, profielfoto en telefoonnummer kloppen en blijven kloppen.

- Je mag uitsluitend mensen uitnodigen om een account aan te maken en lid te worden wanneer deze personen hiervan op de hoogte zijn. Wanneer deze persoon aangeeft hier bezwaar tegen te hebben vervalt dit recht.

- Als je een nieuwe groep of cursus toevoegt moet dit een bestaande cursus met een correcte naam zijn of een virtuele cursus. Als je een bestaande cursus toevoegt, dien je daar toestemming voor te hebben van de eigenaar, coach of trainer van de desbetreffende cursus. In alle gevallen dient alle informatie die je opgeeft juist en volledig te zijn. Het is mogelijk dat wij een groep of cursus weigeren, indien deze niet binnen onze doelstellingen valt.

- LearningStone behoudt het recht om gebruikersnamen of groepen of cursussen te verwijderen wanneer deze inbreuk doen op rechten (waaronder merkrechten) van anderen.

2. Licenties

- LearningStone biedt gratis en betaalde licenties voor workspaces. LearningStone kan de details van deze licenties op ieder moment aanpassen.

- LearningStone biedt een gratis proefperiode van 30 dagen voor nieuwe betaalde licenties. Er geldt geen proefperiode voor upgrades van een gratis naar een betaalde licentie.

- LearningStone biedt een 30 dagen niet-goed geld-terug garantie. Het is niet nodig om een reden op te geven.

- Een bedrijf, organisatie of individu mag niet meer dan één gratis workspace aanmaken.

- Een licentie voor een bedrijf of instelling mag alleen worden aangeschaft door iemand die daar expliciete toestemming voor heeft gekregen van het bedrijf of instelling.

- LearningStone heeft het recht om een licentie-aanvraag te weigeren.

- Licenties worden per maand afgerekend (creditcard wordt aan het begin van iedere maand afgeschreven) of per jaar (facturen worden aan het begin van het jaar verstuurd en dienen binnen 30 dagen betaald te worden).

Jaarfacturen worden automatisch verzonden. Als de dienst wordt stopgezet binnen twee weken na ontvangst van een jaarlijkse factuur, zal de factuur worden gecrediteerd, zodat je niet onnodig hoeft te betalen voor een nieuwe periode. Na deze periode wordt geen (gedeeltelijke) restitutie gegeven.

- Workspaces met een betaalde licentie die niet op tijd worden betaald (creditcard kan niet worden afgeschreven of factuur wordt niet binnen 30 dagen vergoed) kunnen worden verwijderd. LearningStone is niet aansprakelijk voor het verlies van informatie.

- Prijzen zijn in Euro’s, Britse Ponden (GPB) of US Dollars exclusief BTW indien er BTW van toepassing is (alle licenties in Nederland en alle licenties in de EU behalve voor bedrijven met een geldig BTW nummer).

3. Gebruikmaken van LearningStone

Je mag LearningStone gebruiken zolang:

- je gedrag op LearningStone niet in strijd is met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving.

- je geen auteursrechtelijke beschermde informatie via LearningStone verspreidt.

- je boven de 16 bent of toestemming hebt van je ouders of voogd.

- je de privacy policies van LearningStone accepteert. Zie: www.LearningStone.com/nl/privacy

- je het systeem niet onverwacht of oneigenlijk belast of destabiliseert.

- je nooit probeert in te loggen met een andere naam en wachtwoord dan je eigen wachtwoord.

- je op LearningStone niet met een ander omgaat op een manier dat beschouwd kan worden als ongepast, racistisch of seksistisch volgens de wet of als zodanig wordt beschouwd door LearningStone.

- je op content uploadt dat beschouwd kan worden als ongepast, racistisch of seksistisch volgens de wet of als zodanig wordt beschouwt door LearningStone.

4. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

- LearningStone biedt een infrastructuur om informatie te publiceren en met anderen te communiceren. LearningStone is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie of de inhoud van de communicatie.

- LearningStone spant zich in om een veilig en betrouwbaar platform te bieden. LearningStone is echter op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade die is veroorzaakt door storingen, door misbruik door gebruikers of door fouten van medewerkers of het systeem.

5. Het plaatsen en delen van informatie

- Je mag uitsluitend informatie invoeren, uploaden plaatsen of delen via LearningStone, wanneer je zeker weet dat jij rechtmatige eigenaar van deze informatie bent of toestemming hebt om het te gebruiken.

- De rechten van de ingevoerde informatie blijven bij de rechtmatige eigenaar. LearningStone is echter niet aansprakelijk wanneer een derde de ingevoerde informatie zonder toestemming gebruikt.

- Wanneer je informatie plaatst of deelt, geef je LearningStone recht om deze informatie wereldwijd te verspreiden binnen de omgeving die je daarvoor hebt aangegeven. Dit recht eindigt wanneer je de informatie verwijdert tenzij iemand anders de informatie heeft gedeeld en niet heeft verwijderd of automatische technieken de informatie hebben gekopieerd (bijvoorbeeld door caching of back-up).

- Verwijderde informatie wordt om technische redenen (bv back-up of data integriteit) of voor monitoring redenen onzichtbaar of zichtbaar bewaard.

- LearningStone waardeert feedback en tips. Dankzij feedback van gebruikers kunnen wij het systeem verbeteren. Feedback of externe ondersteuning wordt echter nooit vergoed tenzij hier een schriftelijke overeenkomst voor is.

6. Overige

- Deze algemene voorwaarden en de privacy policies vervangen iedere voorgaande versie.

- LearningStone kan gebruikers berichten sturen via het systeem, e-mail of ander berichtensysteem sturen over aanpassingen van het systeem en gerelateerde diensten en trainingen en/of deze voorwaarden. Je kunt je altijd van deze berichten afmelden.

- Deze voorwaarden zijn overdraagbaar en toepasbaar na wijzigingen van de structuur van LearningStone bijvoorbeeld bij fusies, overnames of wijzigingen van naam of doelstelling.

- Deze voorwaarden blijven gelden, ook wanneer een of meer artikelen eerder niet of niet consequent zijn bekrachtigd.

- LearningStone behoudt het recht om jouw account of delen van de functionaliteit af te sluiten wanneer dit nodig is voor het algemene functioneren van het systeem.

Wij wensen je veel plezier bij het gebruik van LearningStone en hopen dat het echt een bijdrage levert! Heb je nog vragen, stel ze gerust!

 

* Begrippen

Informatie: tekst, afbeeldingen, geluid, video of iedere andere soort data die wordt ingevoerd, geüpload of gedeeld via LearningStone.

Systeem: de technologische infrastructuur die wordt ingezet om de LearningStone dienst te leveren.

 

Aanpassingen

29-6-2017: link naar cursusvoorwaarden toegevoegd

25-6-2018: losse gedragscode is geïntegreerd in deze voorwaarden (onder paragraaf 3)