Ga naar hoofdinhoud

Privacy & AVG

Deze policy maakt deel uit van de algemene voorwaarden van LearningStone. Zie:  www.LearningStone.com/nl/terms

Bekijk de log aan het einde voor data en wijzigingen.

1.  Jouw privacy

LearningStone is gericht op het veilig en privé communiceren van alle gebruikers. Wij zullen jouw privacy respecteren, voldoen aan de Europese privacy regels AVG (GDPR), hosten onze data in de Europese Unie en zullen nooit ongevraagd gegevens weggeven zonder toestemming.
Wij willen ook aangeven welke risico’s je loopt. Communicatie op internet kan nooit helemaal veilig zijn door menselijke fouten, misbruik van anderen, technische onvolkomenheden van systemen of vergissingen van gebruikers. Houd dit in gedachte wanneer je informatie invoert over jezelf of anderen.

 

N.B. Vraag de administrator van jouw LearningStone omgeving over specifieke privacy policies.

2. E-mail of telefoon ontvangen

Als je gebeld bent of e-mail van ons hebt ontvangen, maar LearningStone nog niet gebruikt, is het mogelijk dat:

- je door een trainer, coach of beheerder bent uitgenodigd om lid te worden van een groepsruimte op het platform. In dit geval slaat LearningStone een openstaande uitnodiging op. Volg de link om de uitnodiging te accepteren of om je naam en e-mail uit het systeem te verwijderen.

- je bent persoonlijk benaderd door een medewerker van LearningStone als een business-to-business contactpersoon, bijvoorbeeld om je uit te nodigen voor een workshop. Aarzel niet om ons te laten weten dat je niet meer gemaild of gebeld wil worden.
We zullen nooit om je wachtwoord vragen en kunnen het niet in ons systeem lezen.

 

3. Help ons de privacy te waarborgen

- LearningStone spant zich in om met passende technische en organisatorische maatregelen jouw (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of misbruik, maar we vragen je ook om ons te helpen.

- Gebruik een sterk wachtwoord met letters en cijfers.

- Geef nooit je wachtwoord aan een ander.

- LearningStone zal nooit je wachtwoord vragen (ook niet via de telefoon) anders dan in het beveiligde login-scherm. Stuur je wachtwoord nooit per e-mail en geef het nooit aan iemand over de telefoon af. Wachtwoorden worden versleuteld om kans op misbruik te verkleinen.

4. Privacywetgeving (AVG)

LearningStone biedt een omgeving voor het invoeren van persoonlijke gegevens zoals naam, e-mail telefoonnummer en meer. Wij sluiten een Verwerkersovereenkomst met de organisatie die een omgeving (de Workspace) op LearningStone start waarbij de wederzijdse verantwoordelijkheden worden vastgelegd volgende de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming‎ (AVG). Deze overeenkomst bevat ook de lijst van technische partners die LearningStone gebruikt.

5. Jouw gegevens en hoe je die kan verwijderen

- LearningStone maakt het mogelijk voor een gebruiker of een vertegenwoordiger van de gebruiker (bv de werkgever of medewerkers van een trainingsbureau) om een account aan te maken waar een e-mailadres, naam en land in wordt opgenomen.

- Een gebruiker kan deze informatie zien, aanpassen en verwijderen en andere details invullen (volledige adres, links naar andere sites, een profiel enz.).

- Als je hulp nodig hebt bij het verwijderen van je gegevens, neem dan contact met ons op via www.learningstone.com/contact.

- De beheerder van een LearningStone Workspace of groepsruimte - vaak een vertegenwoordiger van de organisatie die de workspace heeft gecreëerd - moet de privacy van alle gebruikers respecteren en mag alleen gebruikmaken van gegevens die zijn verzameld door middel van LearningStone, voor de doeleinden die de gebruiker zou hebben verwacht.

- Alle informatie dat wordt ingevoerd door de gebruiker, kan door de coach of beheerder worden bekeken en/of geëxporteerd.

- De persoonsgegevens worden nooit zonder toestemming door LearningStone weggegeven maar kunnen wel op een geautomatiseerde wijze door systemen van LearningStone of door derden worden gebruikt voor analyse, rapportage of noodzakelijke informatie-uitwisseling (bv. back-ups, betalingen via banken enz.). De partijen waar LearningStone mee samenwerkt zijn opgenomen in de verwerkersovereenkomst.

- Jouw gegevens en interacties met andere gebruikers kunnen in een groepsruimte worden gearchiveerd. De beheerder van groepsruimte bepaalt hoe lang deze informatie bewaard wordt.

6. Privé maar niet anoniem

LearningStone biedt geen openbare profielen tenzij dit nadrukkelijk wordt aangegeven. Wij respecteren je privacy maar je bent binnen een LearningStone groepsruimten echter niet anoniem. Het is mogelijk dat een coach of trainer of zo nodig iemand bij LearningStone kan kijken naar de informatie of berichten die door jou zijn ingevoerd indien dit nodig is voor support doeleinden.

7. Wat wij met jouw gegevens doen

- LearningStone stuurt jou berichten over bijvoorbeeld aanpassingen en/of nieuwe features en producten. Je kunt op ieder moment je uitschrijven.

- De structuur of inhoud van de website wordt aangepast aan de hand van jouw gegevens.

- Groepsleden van een samenwerkende-groep kunnen jouw gegevens (afhankelijk van privacy-instellingen) zien en gebruiken om met jou contact op te nemen.

- Jouw gegevens worden in combinatie met jouw bezoekersgedrag gebruikt om statistieken te verzamelen. Deze statistieken (bv het aantal bezoeken van een pagina) kunnen geanonimiseerd met derden worden gedeeld.

- Als je kiest om in te loggen via Facebook, LinkedIn of andere login-partners wordt je account gekoppeld en zal de andere site weten dat je inlogt. Wij posten nooit ongevraagd iets op een andere site.

- Indien LearningStone dat door dwingende wettelijke bepalingen verplicht is, kan het zijn dat wij e-mailadressen of logs van mail of surfgedrag overdragen aan daartoe bevoegde autoriteiten.

8. Cookies & Statistieken

LearningStone verzamelt automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van het systeem. Waar nodig worden cookies geplaatst en geregistreerd. Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden opgeslagen op jouw computer zodat je een volgende keer bv de juiste taalinstellingen hebt of om te weten welke pagina je het laatst bezocht. In cookies worden geen adresgegevens opgeslagen maar wel IP-nummers. Een IP-nummer of -adres is het adres van een computer die verbinding heeft met internet.

Er worden ook Cookies gebruikt door Google Analytics, een dienst die anoniem informatie verzamelt voor statistieken over de website.

LearningStone heeft gegevens delen uitgeschakeld bij Google Analytics en heeft het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd om privacy te verhogen. LearningStone maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.  

9. Je gegevens bekijken of aanpassen en afmelden van e-mails.

Je kunt je eigen persoonsgegevens altijd bekijken en wijzigen in jouw account. Als je wilt weten welke gegevens LearningStone heeft verzameld, dan kun je dat altijd aan ons vragen.
Als je je wilt afmelden voor een van de mails die LearningStone verzendt, klik op de link onderaan een e-mail of ga naar je notificatie-voorkeuren.

10. Andere sites en widgets

LearningStone kan ingesloten media (bv YouTube video’s), links en widgets (kleine applicaties binnen de pagina’s van LearningStone zoals een spelletje) bevatten. Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op gegevens die via de website van LearningStone zijn verkregen. LearningStone accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

 

Nog vragen? Neem contact op via  www.LearningStone.com/contact

Aanpassingen

5-10-2021: titel van punt 5 gewijzigd om de nadruk te leggen op het verwijderen van gegevens.

8-9-2020: informatie over hosting in de Europese Unie toegevoegd.

6-7-2020: taal aanpassingen en extra link naar verwerkersovereenkomst

26-4-2018: paragraaf over AVG toegevoegd

26-6-2018: paragraaf over ontvangen van mail herschreven en zin toegevoegd over het archiveren van groepsruimten.